کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل محتوای آموزش سواد اقتصادی در پایه‌ ششم ابتدایی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 85-103

10.22099/jcr.2019.5229

میمنت عابدینی بلترک؛ احمد جعفری صمیمی


2. بررسی تطبیقی کتاب عربی اول راهنمایی با کتاب عربی پایه‌ی هفتم از منظر فعال و غیرفعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 167-187

10.22099/jcr.2019.5219

اسحق رحمانی؛ محمد مزیدی؛ دانش محمدی رکعتی؛ لیلا ایمانی فرد


3. تبیین مفهوم برنامه درسی سایه در نظام آموزشی ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 245-275

10.22099/jcr.2019.5127

مرتضی بازدارقمچی قیه؛ کورش فتحی و اجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مقصود فراستخواه


6. تفکر تخیلی در آموزش علوم: تحلیل محتوای کتاب‌های درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های تخیل

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-144

10.22099/jcr.2015.3622

سهیلا هاشمی؛ مهدی خبازی کناری؛ رقیه شعبانی


8. بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های ورزش و نقش آن بر سلامت در کتاب‌های درسی دوره راهنمایی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-117

10.22099/jcr.2014.2972

میمنت عابدینی بلترک؛ ابراهیم صالحی عمران