کلیدواژه‌ها = دوره ابتدایی
تعداد مقالات: 5
2. مطالعه‌ی پدیدارشناختی تجارب و ادراک معلمان دوره ابتدایی از برنامه درسی علوم تلفیقی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-139

10.22099/jcr.2019.5217

داود طهماسب زاده شیخلار؛ اسکندر فتحی آذر؛ مریم صنیعی


3. بررسی تطبیقی فعالیت‌های فوق‌برنامه دوره ابتدایی ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان و مالزی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-65

10.22099/jcr.2013.2512

سیدمحمدرضا امام جمعه؛ غلامعلی احمدی؛ مهین تیمورنیا


4. بررسی مؤلفه‌های دموکراسی در کتاب‌های تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 121-151

10.22099/jcr.2012.1944

فریده درخواه؛ محمد مزیدی؛ فرخنده مفیدی


5. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس دوره ابتدایی کشور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-28

10.22099/jcr.2012.248

علی بیرمی‌پور؛ مصطفی شریف؛ سید ابراهیم جعفری؛ حسین مولوی