کلیدواژه‌ها = دوره ابتدایی
تعداد مقالات: 5
1. تاثیراجرای الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی-یادگیری بر تامین نیازها و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد جاودانی؛ مهدی محمدی؛ محبوبه فولادچنگ؛ رحمت اله مرزوقی


2. مطالعه‌ی پدیدارشناختی تجارب و ادراک معلمان دوره ابتدایی از برنامه درسی علوم تلفیقی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-139

داود طهماسب زاده شیخلار؛ اسکندر فتحی آذر؛ مریم صنیعی


3. بررسی تطبیقی فعالیت‌های فوق‌برنامه دوره ابتدایی ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان و مالزی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-65

سیدمحمدرضا امام جمعه؛ غلامعلی احمدی؛ مهین تیمورنیا


4. بررسی مؤلفه‌های دموکراسی در کتاب‌های تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 121-151

فریده درخواه؛ محمد مزیدی؛ فرخنده مفیدی


5. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس دوره ابتدایی کشور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-28

علی بیرمی‌پور؛ مصطفی شریف؛ سید ابراهیم جعفری؛ حسین مولوی