کلیدواژه‌ها = برنامه‌ی درسی
تعداد مقالات: 4
1. ویژگی‌های برنامه‌ی درسی صلح‌محور بر اساس آموزه‌های فلسفه‌ی میان‌فرهنگی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 104-138

10.22099/jcr.2019.5231

حسن اسدی؛ بابک شمشیری؛ حمیدرضا یوسفی؛ محمد حسن کریمی


3. پیش فرضهای برنامهی درسی آموزش سلامت جنسی از منظری اسلامی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 53-89

10.22099/jcr.2012.1942

مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی