کلیدواژه‌ها = روش تدریس یادگیری مشارکتی جیکساو
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی جیکساو بر احساس تعلق به مدرسه در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان نجف‌آباد

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-35

10.22099/jcr.2014.3080

مهدی ابوالقاسمی نجف آبادی؛ ام کلثوم میرالی رستمی؛ علی اکبر شیخی فینی