کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه ادراک دانشجویان از جهانی‌شدن آموزش عالی با ارزیابی آنان از کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-119

سکینه جعفری؛ علی اکبر امین بیدختی؛ مهدی محمدی


2. ارزیابی تناسب محتوای برنامه درسی تجربه‌ شده دوره کارشناسی رشته‌های مدیریت (بازرگانی و صنعتی) با ویژگی‌های مدیر اسلامی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-60

مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ رضا ناصری جهرمی؛ هادی رحمانی