کلیدواژه‌ها = یادگیری
تعداد مقالات: 5
3. مطالعه ی تطبیقی سبک های تفکر دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف دانشگاه شیراز

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 88-100

10.22099/jcr.2017.3965

فرهاد خرمایی؛ فاطمه آزادی ده بیدی


4. مقایسه‌ی تأثیر روش آموزش بایبی و گانیه بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-46

10.22099/jcr.2015.3208

سمانه عبدلی؛ خدیجه علی آبادی؛ مهسا مرادی؛ محبوبه مهرورز