کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 13
1. ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 104-122

محمد جاودانی؛ عباس اناری نژاد


5. رویکردهای نظری و عملی به تکنولوژی آموزشی به همراه پیشنهاد برنامه ی درسی مطلوب برای مقطع کارشناسی ارشد ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-24

محمد رحمان پور؛ محمدجواد لیاقتدار؛ فریدون شریفیان؛ مهران رضایی


6. بررسی تأثیرکارورزی فکورانه در برنامه درسی تربیت معلم بر رشد شایستگی‌های دانشجو معلمان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-20

اعظم جمشیدی توانا؛ محمد رضا امام جمعه


8. تدوین و اعتباریابی چارچوب سنجش دست‌آوردهای برنامه درسی ضمنی دانشگاهی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 145-161

رحمت اله مرزوقی؛ مهرداد امینی؛ محمد مزیدی؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی


10. بررسی مقوله فرهنگ و قومیت در محتوای برنامه های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-130

فرزانه زینال تاج؛ مرضیه دهقان؛ حمیده پاک مهر


11. بررسی و تحلیل مشکلات اجرایی پایه ششم ابتدایی از منظر جایگاه عناصر برنامه درسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-54

محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ الهام اسفندیاری


12. بررسی صورت های عقلانیت و کارکردهای آن در برنامه درسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-91

سارا اسدپور؛ محمد مزیدی


13. بررسی تطبیقی فعالیت‌های فوق‌برنامه دوره ابتدایی ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان و مالزی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-65

سیدمحمدرضا امام جمعه؛ غلامعلی احمدی؛ مهین تیمورنیا