نویسنده = بابک شمشیری
تعداد مقالات: 5
1. ویژگی های برنامۀ درسی صلح محور بر اساس آموزه های فلسفۀ میان فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

حسن اسدی؛ بابک شمشیری؛ حمید رضا یوسفی؛ محمد حسن کریمی


2. بررسی برخی مؤلفه‌های برنامه درسی تربیت معنوی در چارچوب سنت‌گرایی سید‌حسین نصر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 320-355

بابک شمشیری؛ سعید رحیمیان؛ حسین علی تجلی اردکانی


3. تحلیل محتوای کتاب‌های راهنمای معلم فیزیک دورة متوسطه بر اساس رویکرد به ماهیت علم – پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 70-97

محمد حسن کریمی؛ فرحناز کیانی؛ بابک شمشیری


4. نقش هنر در آموزش مفهومی جدید از صلح - رویکرد پدیدارشناسانه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 18-43

شهرزاد راهنما بیات؛ بابک شمشیری؛ مهدی محمدی؛ بهرام جوکار


5. نقش و کارکرد کتاب‌های تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان و سوم راهنمایی در شکل گیری هویت ملی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 139-167

محمودرضا نوشادی؛ بابک شمشیری؛ حبیب احمدی