نویسنده = محمد حسن کریمی
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی های برنامۀ درسی صلح محور بر اساس آموزه های فلسفۀ میان فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

حسن اسدی؛ بابک شمشیری؛ حمید رضا یوسفی؛ محمد حسن کریمی


2. تحلیل محتوای کتاب‌های راهنمای معلم فیزیک دورة متوسطه بر اساس رویکرد به ماهیت علم – پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 70-97

محمد حسن کریمی؛ فرحناز کیانی؛ بابک شمشیری